ZNALEC A ODHADCE ING. MILAN MINTĚL
Milan

ODBORNÉ PŘEDPOKLADY / KVALIFIKACE:

  1. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, ukončeno v roce 1981
  2. Bankovní institut VŠ - oceňování majetku tržní / obvyklou cenou, ukončeno v roce 2012, certifikace v roce 2012
  3. Jmenování soudním znalcem - Obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, rok 1990
  4. Člen poradního sboru znalců předsedy Krajského soudu v Praze, od roku 2003 do současnosti
  5. Člen Komory soudních znalců ČR
  6. Člen Asociace certifikovaných odhadců
  7. Oceňování nemovitostí systémem znaleckého ústavu A-Consult Plus
  8. Činnost v oceňování nemovitostí prováděna od roku 1990, od roku 1992 jako činnost hlavní

KONTAKT:

Ing. Milan Mintěl
Nad Vinicemi 746
252 63 Roztoky
tel. 603 517168
mail:
milan.mintel@volny.cz
znalecaodhadce@milanmintel.cz
web: https://www.milanmintel.cz

© 2019 Milan Mintěl; stránka neužívá soubory cookies